Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

II.

Zonlicht, dat de Wereld Met Uw glorie slaat, Zonlicht, dat door krotten En riolen gaat, Zonlicht, dat de geilheid Aan zich openbaart En onder bazuin-schal Door de stegen vaart, Zonlicht, dat de scheidsmuur — Met Uw hartstocht-gloed .— Tusschen Mensch en Menschen Ineenstorten doet. Zonlicht, dat de kracht, Die in zichzelven wroet, Uitdrijft in de Wereld, Die ze schragen moet, Zonlicht, dat de levens, In zichzelf versteend, Neerbrandt met een Vuur, Dat al wat leeft vereent... Zonne-hart der Wereld Met Uw machtge klop ■— Neem mijn eenzaam harte In Uw liefde opl

Sluiten