Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

gaan staan De spiegelruiten verrieden me nog, dat hij haar bij het aantrekken van haar manteltje een zoen gaf.

Helaas was zij echter een Wienerin, en wel een Wienerin-1922. Bij het uitstappen hoorde ik haar zeggen, dat ze benieuwd was, wat er in Salzburg „los" zou zijn : „weinig vreemdelingen zouden er wel wezen.. .." Waarop hij haar, een beetje geforceerd lachend, met zijn wijsvinger dreigde. Op het 'perron namen ze toen afscheid. Steffie om te gaan kijken wat er in Salzburg „los" was, de verliefde spoorwegman om haastig terug te keeren naar het Weensche Westbahnhof.

Na Salzburg wordt onze weg tot de hoogste (tandrad-) spoorbaan van Europa, stijgend tot een hoogte van 1100 M. boven het peil der Adriatische Zee. Moeizaam trekt ons treintje zich naar boven, langs besneeuwde hellingen, door tunnels en over diepe kloven waar het water donderend in neerstort, hier en daar in zijn val gestold tot witte ijsgevaarten, die de rotsen op vele plaatsen behangen, langs al bloeiende velden en zonbeschenen toppen, tot waar ons doel is bereikt: Gastein, -Dorf, -Hof en -Bad, het laatste een opeenstapeling van nu nog grootendeels verlaten hotels, bij avond van de hooge spoorbaan af als een broderie van goud-loovertjes op zwart fluweel, bij dag een toren van huizen, op en over eikaar, waardoor zich een waterval heenbreekt, neerstortend met donderend geraas in machtige begeerte naar de vlakte.

Nog denzelfden avond neem ik een bad in het beroemde, meest radio-actieve thermal-water van Europa, dat hier dampend uit den bodem welt en winter en zomer een warmte van 45 gr. Celsius heeft. Het pakt zoo aan, dat ik me dood-vermoeid en slaperig te bed leg, in een hooge ijle lucht, die me ten slotte ook weer allen slaap beneemt.

Dan, starend in den zachten gloed van mijn groote porceleinen kachel, overdenk ik wat deze dag weer aan nieuwe wonderen heeft geopenbaard: bergen en dalen, zon, sneeuw en viooltjes en twee doodgewone verliefde menschen in een spoorcoupé.

Bergtocht.

Bergtoppen zijn voor mij al even moeilijk uit elkaar te houden als indertijd de Chineezen in onze Oost.

Ik heb me ditmaal echter zorgvuldig georiënteerd en kan u dus

Sluiten