Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

Dit klinkt als de eenigszins opgewonden uiting van een heftig royalist en anti-semiet. Intusschen heb ik na mijn aankomst in München al dadelijk kunnen constateeren, hoezeer deze opinies ook die van de groote massa zijn. Den dag na mijn aankomst waren overal bulletins aangeplakt waarin den volke werd gemeld, dat „Frau Kronprinzessin Rupprecht" op slot Hohenburg gelukkig van een zoon was bevallen. En de wijze, waarop dit bericht door de zich voor de plakkaten verdringende massa ontvangen werd, de ontelbare portretten der koninlijke familie, die ik vond, o.a. in alle kamers van het politie-bureau, in de boekwinkels, in de stations, bewijzen wel, dat men het huis Wittèlsbach hier nog niet vergeten is. Bij een ander telegram, dat de afstemming door den Rijksdag bracht van de laatste voorstellen der Geallieerden, hoorde ik van meer dan één kant, gedempt of overluid, de... . Joden hoonen! Trouwens, ook in de café's waar zéér veel Joden komen, geneert men zich niet, ze overluid te beschimpen.

Om nu tenslotte nog even op mijn reisgenoot terug te komen: tegen dat we München naderden was onze verhouding reeds van dien aard, dat professor me een introductie gaf voor een zijner vrienden, een zekeren Freiherr v. B. te Heidelberg, die naast zeer veel andere merkwaardige zaken, als het maken, langs chemischen weg en op de wijze der Middeleeuwsche alchimisten, van goud en paarlen, ook belangrijke nieuwe geneesmiddelen zou hebben gevonden, o.a. voor syphilis.

Een dezer dagen zal ik van deze introductie gebruik maken, en mochten er waarlijk interessante dingen daarover te vermelden zijn, dan worden de lezers van „Het Vaderland" natuurlijk ook deelgenoot van mijn avonturen in Heidelberg.

München, Maart '23.

Sluiten