Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

171

Wat heeft je vader dan? Water-pleuris en aan de longen....

Wat moet je hierop zeggen? Ik weet het niet. Zeggen dat ze niet huilen moet? Maar wanneer moet je dan huilen als het niet is wanneer je vader, je lieve, zieke vader, zóó erg is... . dat.... moeder moet komen ....

Ik zeg : Wees maar flink voor je moeder.; Help moeder maar als een brave meid door zelf flink te zijn ....

Maar ik vrees, dat ik haar vage aanvoeling van het komende noodlottige nog maar sterker heb gemaakt, en ik moet haar tóch prijsgeven, aan het eind van de rit, met haar groot leed en haar zware boodschap, die ze aan moeder moet brengen — ergens op een kamertje in een of andere straat — ergens op deze wreede wereld.

n

In eén van de hoofdstraten dezer groote stad bevindt zich een copiëer-inrichting, waar dagelijks van negen tot vjjf, met een uurtje voor koffie-drinken, drie eerzame meisjes onder aanvoering van een gendeman de bloei harer jeugd ver-tikken. Ze tikken rekeningen, ze tikken beursverslagen, ze tikken zakenbrieven met drie doorslagen en offertes van kousen, wijn,.ejai lampekappen, op octaaf-formaat, groote regel-afstaod en breede marge, klaar voor de cyclo-style.

Dit alles tikken deze eerzame, vlijtige jonge meisjes van het typing-office, en ze zijn dus wel heel knap. Ze zijn zelfs zóó knap, dat ze de beursverslagen al met heur oogen dicht kunnen tikken en bij de eerste drie regels van elke zakenbrief: „In beleefd (nóóit anders als „beleefd") antwoord op Uw geëerde letteren heb ik het genoegen U mee te deelen.. . ", heur vingertjes al mechanisch over de toetsen doen glijden, terwijl ze aelf (heelemaal zélf) een discnssie voeren over de lingerie-week in de Bijenkorf.

Dat is alles heel knap en ik neem er mijn hoed vooraf. En het spijt me, dit alles overdenkende, nog des te méér, dat ik het juist was, die deze nijvere bijtjes op zoo wreede wijze moest desillusioneeren.

Het noodlot — dat me él te vaak voor dergelijke excentrieke karweitjes gebruikt — wilde n.1., dat ik een stuk te typen

Sluiten