Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

177

koester*»? Ben jij een man om langer dan één uur trouw te zijn? De m.: Ik heb haar vermoord I

De g. f.: Je bent op weg haar liefde te dooden. Blaadje na blaadje ontblader je deze bloem om te weten wat er onder zit.... Haar liefde is dood ....

De m.: Nee, o nee Ze heeft me lief en ze heeft het me

beloofd .... Voor een leven .... voor de eeuwigheid ....

De g. f.: Het is je gekrenkte trots, die je vreest Je

zoudt haar kunnen missen, maar onder haar afwijzing te gronde gaan ....

De m.: Ik heb haar noodig Ik weet, dat ik, haar bezittende, de vrijheid begeer, ik weet, dat ik, de vrijheid bezittende, naar haar verlang, omdat die vrijheid zonder haar leeg en onvruchtbaar is. God, verlos mij uit deze verwarring. Geef uitkomst. Ontneem mij alles wat buiten mijn simpele menschelijkheid in mij brandt en woedt.

Een lichte figuur: Kom hierheen, kom uit dit labyrinth

Hier is zij, die je zoekt.

De g. f.: Hier is ze Ganz einfach Maak er een

blijspel van ....

De m.: (opstormend) Waar is ze ? Waar is mijn hemel, de adem van mijn lichaam, het bloed uit mijn aderen. Waar is ze, 4ie dit koude lijf weer warmte geeft?

De g. f.: Onthou goed wat je zegt, wat je gezegd hebt. Elk gebaar, dat je maakt en gemaakt hebt. Vooral deze opperste smart der vertwijfeling moet goed en natuur-getrouw worden uitgezegd. Het zal een spel worden .... een spel.... zooals nog niet geschreven is Weet je wat ze nu doet ?

De m.: Ze wacht op me ze wacht op mij Niet

iedere man heeft zóó n vrouw, die op hem wacht. .. De 1. f.: Kom hierheen ....

De g. f.: Ze kookt eten voor je Ze naait een japon...

Ze doet boodschappen ....

De m.: Ze doet het alles voor mij.... ze heeft mij hef....

De g. f.: Ze doet wat elke vrouw voor elke man doet

Alleen je kunst staat haar kokerij in den weg....

De m.: En bloeit, eruit op terzelfder tijd Ó, als ze maar

eens begrijpen kon....

De g.f.: Begrijpen zal ze nu niet. en nooit, al ben ik nóg zoo exact. Er zijn er, die beweren, dat dat een geluk is. Begrepen

12

Sluiten