Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

Nietzsche gelezen.... En Hamlet en Ibsen.... en jaren gestudeerd en het leven ontdekt.... Zij verstaat niet eens voldoende Engelsch.... Hoe wil je nou .... De vr.: En ?).,..

De m.: Maar de rest was een deceptie. De ridder hield zijn vrouw bij haar hals vast en smoorde haar in zijn ijzeren greep. Als dót ,,de weg" is ... .

De vr.: Zullen we hier weggaan ?

De m.: Goed .... Maar waar naar toe ?

De vr.: Ik weet het niet.

De m.: Wéét je het niet ? Waarom wil je dan weg ? Verveelt het je hier bij mij ?... Zeg, verveelt het je soms ....

De g. f.: Jij, die haar je gansche ziel bloot legt.... Die al je kennis en schatten aan haar voeten legt. Ze verveelt zich....

De m.: Zeg .... verveel ik je soms ?

De vr.: Ja .... Ja, je verveelt me.... Ik voel me ellendig en niks. zoodra ik bij je ben .... Laat me weggaan .... Laat me eindelijk weggaan .... Ik ben nog jong ... Ik wil heen ... Bij jou leef ik niet...

De m.: Bij mij leef je niet? Maar arm kind, wat denk je dan wel dat het „leven" is... . Is het leven dan geen liefde ? Is er iets anders op de wereld dan liefde?

De vr.: Ik weet het niet.... Ik wil weg ....

De m.: Lagen we dan niet heerlijk zooeven ? Jij met je kopje aan mijn schouder? Heb je niet zelf gezegd, nu, en vroeger, zóó vaak, dat je niets liever verlangt? Dat alleen dat je rust en vreugde geeft? Is er iets, dat daar bovenuit gaat? Wat wil je dan .... „leven"...? Heb je niet nog zooeven gezegd, dat je mij lief hebt.... mij alléén ?

De vr.: Het is niet waar . . .

De m.: Is het niet waar? Heb je dan gelogen, heb je dan wéér gelogen?

De g. f.: Ze liegt niet. Dit is waar en dat is waar. En je komt er toch niet uit ... . Onthoudt deze scène voor je tragedie ....

De m.: Zeg . . . . (hij grijpt haar bij de polsen) Was het niet waar, wat je me zooeven zei, met heel je ziel, uit de grond van je hart .... Dat je. mij liefhebt?

De vr.: Ik heb me vergist. Ik weet niet wat liefde is .... Laat me toch, o, laat me toch ....

Sluiten