Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

De g. f.: Schande, schande. Alsof je vrouw moet dienen.. voor je physieke bevrediging. Is zij daar niet te goed voor ?

De m.: O. dat is ze Maar ze is méér Ik heb haar

lief.... De vrouwen, die ik opzoek voor bevrediging walgen me. — Ik heb de vrijheid lief, arbeid en ontucht.... Maar het bevredigt me niet....

De g. f.: Het éen is onafscheidelijk van het ander. Heele schoenen, een volle maag en een geregeld leven dooden de inspiratie. Je wordt verscheurd om der wille van je arbeid. En om je arbeid waar te maken word je in de hel beproefd....

Luister en schrijf op Dit wordt een hoofdartikel voor de

Holland-Gazette. Het zal morgen op de vóór-pagina prijken. Je zult moeten polemiseeren. De menschen zullen zeggen.

De m.: Pluis dat niet zoo uit. Als je over die dingen gaat praten vóór het artikel geschreven is, komt er niets meer van terecht....

De g. f.: Ha! nu redeneer je als een echt kunstenaar. Nu leef je in de juiste sfeer. Geen huiselijke twisten meer.... om boter .... om een paar centen .... Het wordt tijd .... Je hebt dan toch niet voor niets geleefd en geleden....

De m.: Dicteer me (Hij zet zich tot schrijven).

De g. f.: (dicteerend) Een van de kenmerkende eigenschappen van ons modern liefde-leven is de gevloekte.... Zeg maar funeste....

De m.: Funeste ?

De g. f.: ... is de funeste gescheidenheid tusschen wat wij geest en lichaam noemen. Eenmaal de fout gemaakt om het onderscheid tusschen deze twee factoren, die bij een normaal liefdeleven in waarheid één en ondeelbaar zijn .... Je potlood is niet goed.... Hoe kun je nu met zoo'n stompje schrijven ?

De m.: Ik zal een ander nemen.... Kellner 1

Een kellner.* Meneer?

De m.: Breng me een whisky-soda en een paar groote sigaretten ....

(De kellner af)

De m.: (roepend) En breng een potloodje mee Goed

scherp....

De g. f.: Je verspilt je geld je hebt nog vier gulden

En schrijven zul je toch niet....

De m.: Nee, het wordt niks .... Ik ben te onrustig.... Er

Sluiten