Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193

De m.: Mooie woorden ? O, nee.... dit waren géén woorden .... Het was uit jou.... en voor jou alléén .... De g. f: Haast je 1.... De vr.: Heusch, je hebt niets aan mij.

De m.: Niets aan jou ?.... En dat vraag je nog .... dat zeg je nog .... Alles heb ik aan je .... alles ben je voor me....

Toe geef me weer één zoentje .... één zoentje op mijn hand

Maak me weer tot een warm, levend mensch.... Voel je dan niet, dat al wat ik ben en doe en zeg uit jou is.... Jouw

liefde geeft me kracht tot leven, tot werken Zoodra je hef

bent, voel ik hoe ik de gansche wereld weer lief heb, weer anders zie .... Dan kan ik, dan móet ik ook weer scheppen .... Dat is geen ontrouw, schat, geen ontrouw aan jou.... Het is de kracht, die jij me geeft en die zich uiten moet.... Toe, één zoentje.... (Hij houdt haar zijn hand voor. Zij drukt er een vluchtig zoentje op).

De m. (juichend): O, je hebt me gezoend.... je hebt me dus lief.... je hartje heeft weer gesproken .... dat hartje waar ik alléén in woon en dat zoolang begraven lag onder duistere, zware gedachten, onder twijfel aan mij.... Hoe kón je aan mij twijfelen .... Hoe kón je twijfelen aan mijn trouw .... Ik, die je door het leven wil dragen.... Ik, die niets mooiers, niets beters ken, dan te leven voor jou.... Kom, ga je nu mee wandelen ? Steek je je armpje, mijn eigen lief armpje weer door de mijne en ben je weer mijn vrouw, mijn eigen, sterke, wijze vrouw?

(Ze gaan)

De g. f: Dat treft wel heel slecht.

De m.: Waarom? Er is niets anders dan dit....

De g. f.: Je, bent immers benoemd aan de „Mercure de France." Wat een eer, wat een vreugde....

De m.: Groote God ....

De vr.: Wat is er.... Doe je je pijn.?. .

De m.: Schat, dat is waar, er is iets heerlijks. Eindelijk zal ik erkend worden ... Eindelijk zullen wij erkend worden ... Ik ben benoemd tot redacteur van een héél groot en invloedrijk orgaan... Ik móet nu iets schrijven.... een artikel, een brief.... Wil jij niet éven nog wat omloopen ? Een half uur .... een uur .... een halve dag maar,... zoodat ik ruimte voor me heb om te kunnen denken en vormen, zonder de obsessie van tijd .... ^Vil je dat 1.... En jij, jij moet me inspireeren door lief aan me te

13

Sluiten