Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195

Naspel.

(Het hospitaal, uitgebreid over het gansche midden-vak tot aan de straathoek waarmee het een geheel vormt)

(De man in een bed, genummerd 7. Een dokter in witte jas, een non op den achtergrond).

De m.: O! O!

De dokter: Hoor nu eens goed, mijn jongen, en tracht eens kalm na te denken. Allereerst: Waar is je vrouw ?... Je doet maar niets als om haar roepen, en wij willen niets liever dan haar

bij je brengen . . . Daar is niets op tegen niets, hoor

Maar daarvoor moeten we toch weten waar ze is .... Antwoord me nu eens bedaard en kijk me daarbij aan: waar is je vrouw?

De m.: In het Labyrinth Haal haar hier... Het zal

nu alles anders worden .. .

De d.: Kom, kom, dat weet je nou toch wel beter, dat je vrouw niet in een labyrinth is . . . Welk labyrinth zou dat dan zijn ? (in kwasi scherts) Van het „Kalfje" toch niet ? Dat hebben ze al lang opgeruimd. . . Daar heb je zeker in je jonge jaren met je vrouwtje wel eens in gedwaald, is het niet ?.. .

De m.: Dokter, spaar me Ik bén niet gek . . . Maar

wat zou het geven of ik LI zei: mijn vrouw is daar of daar...

ergens op deze wereld of in deze stad stel dat ik het

zelf wist Er is een waarheid dat, wat we hier om

ons zien en er is een hoogere waarheid, een wereld waarin

ei^en zi,n ver£iwaald Daar is ze, daar heb ik haar

gebracht Ze is in mijn labyrinth waar de grijze man bezwijmd is ... En ze moet gered, dokter ... Ze moet gered . . .

De d.: (bedenkelijk): Goed, goed... We zullen haar redden...

Natüürlijk zullen we haar redden Dat is onze menschen-

plicht als we iemand in gevaar weten . . . (tot de zuster) Brengt U nog eens wat ijs....

De m. (heftig): Dokter, ik ben niet gek Heusch, geloof

me, ik weet wat U weet, even klaar, even exakt Ik kan

U de titels van honderd boeken achter elkaar citeeren en de inhoud voor U samenvatten Maar er is een hoogere waarheid waar het op aan komt... U beleeft die waarheid niet, houd me ten goede, en daarom bent U gezond Ik heb

Sluiten