Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

tracht. En dit maakt het werk tot een groote, reëele waarde voor onzen tüd van versnipperingen contactloos voorbijgaan, waarin de uiterste veelheid en verdeeldheid zich krampachtig wil vasthouden en wanhopig naar eenheid streeft en harmonie: de wereldsche Alberts versnippert zich in een oneindig aantal onderdeden, geeft zich willoos prooi van elke hartstocht, geeft aan zijn meest verscheiden begeerte toe, plaatst zich op elk eenzijdig standpunt, laat zichzelven hulpeloos wegvloeien en verworden, verfijnt zich tot in uiterste dekadentie, zet zich uit naam van zichzelven als eenzaam individu smalend tegenover den Almacht, maar de eeuwige Alberts doorschouwt en voegt samen, combineert tot harmonie en symphonie, en vertrouwt op de uitkomst van hemzelven in alles en allen. Alberts is een voortdurende bron van studie voor Alberts hii leert en hij rangschikt, hij verwart zich en wart zich weder los

MARCEL VAN GESTEL.

Sluiten