Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

wenschten te blameeren door dat te uiten in de be* staande organen — zoo ze daar al de kans toe kregen — in het gezelschap van degenen die nóu voor de gees* lelijke leiders doorgingen, 't Was een hoon voor het land, te zien wie er alzoo het papier zwart maakten. Als*i nou zorgde dat geen enkel man van naam toe* gang tot het weekblad kreeg dat*i wou oprichten, dat papier en druk uitstekend waren, dat het niet steunde op de traditioneele intellectueelen*kringen maar door gratis verspreiding ook in de huizen van de echte men* schen kwam en dat de inhoud superieur was, dan zouden de bijdragen van cultureele waarde stellig los* komen. Met de overgelegde verdiensten van zijn paar jaar journalistiek en wat eigen kapitaal als waarborg had*i contract met een drukker gemaakt en met een advertentiebureau voor eenige duizenden exemplaren oplaag, die in het centrum der oude stad, winkels en kantoren, werden verspreid. Doordat*i geestesleven had en een treffende, meesleepende stijl kon schrijven, zooals 'em meermalen was verteld, was een opvallend hoofdartikel elke keer verzekerd, terwijl*i voorts ver* bintenis had aangegaan met een bureau voor de leve* ring van bepaalde knipsels uit alle dag* en weekbladen. Het zonnigste uit de natuur, het mooiste uit de kunst, en het ontroerendste uit het menschenleven dat sprak uit boek en tijdschrift gaf hij in korte stukjes weer. Het waren vooral bladen als het Weekblad voor de Vrijzin* nig Hervormden, de Stroom en de Hervorming, de Blijde Wereld en het Zoeklicht, waaraan hij humani* taire schetsjes ontleende; diep religieuse als de Tempel het Toekomstig Leven, Theosophia en het Theosofisch

Sluiten