Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

Tot hier was alles perfect gegaan, en ik beefde toen 'k plotseling bedacht: als nou je band es was lek geworden onderweg, dan had je wel kunnen keeren, dan had je alles gemist en zou misschien je heele vacantie bedor* ven geweest zijn! Gelukkig, gelukkig was 'k op tijd, maar ik werd kwaad op me dat ik zoo roekeloos was geweest om niet uren eerder of in de nacht te zijn ver* trokken — onverantwoordelijk — stel je voor, als ik toch eens te laat gekomen was!

En, vroeg ik me verder af, wat voor familie zou ze af* halen, zeker een schep neven en nichten, maar dat zijn allemaal deftige conservatieven en die zouden wel op

het laatste moment verschijnen, want dat staat chic

die waren er dus nog niet.

Voor afleiding probeerde ik wat van het pak rose papier te lezen Zoo vaak ik de H. P. in handen krijg, is*i altijd nóg minder dan*i in m'n voorstelling stond afgeteekend. Voorop een uiteenzetting van de politieke toestand alsof het bestemd was voor halve imbecielen. Verder een stel stukken beuzelpraat zonder kop of staart, zonder geest of één opmerking van beteekenis, bijeengescharreld uit kranten van een paar weken ge* leden en uit encyclopaedieën. Ik bewonderde de pers* stemmen weer eens, de wekelijksche uitingen van het verbluffendste Engelsche intellect: een bisschop die vindt dat het menschdom er mal voorstaat, een ban* kier die zegt dat het geld de wereld regeert, een auto* mobielfabrikant dat het aantal auto's zoo toeneemt. Alles in het zog van de middelmatigheid en goeiige on* beduidendheid onzer kleine burgers, 'k Moest „eventjes lachen" om het nietszeggende gebral over al lang gepu*

Sluiten