Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

bliceerde financieele feiten van de effectevent, en trachtte bladerend intusschen iets te vinden dat boven

het peil van een kinderkrant was niet mogelijk, en

zoo ging ik er maar over heen kijken.

Eindelijk schokten de wijzers van de electrische klok op vijf over half twalef; mijn temperatuur steeg voort* durend. De op het perron kuierende wachtenden ble* ven staan en keken in de richting van het open, zon* beschenen emplacement; als een hamertje klopte mijn hart in zijn kamertje, nee, het bomde en het bonsde in de borst, en angstig*beklemd kwelde ik me: hoe zou ik t'r in de drukte herkennen? — Wat, schaamt u! dat je héér niet zou herkennen met wie je een jaar geleden op de stuw zat te Lochem, en die daarna op je fiets

Nou was het tijd — o, er al over; wanneer die trein nou een drie kwartier te laat was? En ik zou insoezen met allerlei opofferings*denkbeelden, toen 'k de seinarm veilig zag staan. En meteen alle stappers hun gedrentel staakten, stil werden, zich niet meer verroerden en in

één richting tuurden langs de lijn Daar begon het te

huiveren, te trillen — rilling over de rug — te grommen en te brommen — alle metaal zinderde mee — te dreu* nen en te denderen — schuw schoven de menschen achteruit — daar daverde de Jumbo*kolossus over de schreeuwend*krakende rails de holte binnen — de leegte vloog vol spektakel — een reuzig remgeknars gesmoord in donder, met een schelle piep schokte de wagensleep stil, stoom spoot overal uit, de locomotief tufte en taande, stampte en stamerde stoom, terwijl één lange rij deurtjes open viel en de trein uit alle macht menschen loosde. i ; ••

Sluiten