Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

zijn met hem en was in gezelschap haast opvallend koel tegen 'em geweest. Zoodat*i 'er zoo goed als niet onder vier oogen had kunnen krijgen. Van Dierk en Ella hadri gehoord dat ze zich stellig niet tegen de kerk of tegen haar ouders zou verzetten: hoogstens een enkel meisjesrevolutionariteitje tegen een lastige catechisatieles; de dominee scheen ze zelfs te bewon* deren, en de kerkgang had allerlei bekoring voor d'r, geestelijke en wereldsche. Verscheidene uitingen in z'n brieven moesten niet in goeie aarde bij haar zijn geval* len, maar ze had daar nooit over geschreven. En als*i d'r zijn innerlijk in alle wisselingen had opengelegd — in de brieven was er onwillekeurig meest een zelfde zijde van vertoond — zou ze'm stellig met z'n levens* en wereldbeschouwing als onrijp zijn gaan beschou* wen, daar ze zeer tegen d'r vader opzag: die wist het beter, die had het tot een geziene positie gebracht. Zoodat*i op een avond, toen*i met groot*open oogen in z'n bed had liggen staren — zijn geliefde lag misschien net zoo, in dezelfde plaats, enkele huizenrijen van hem af — de toestand onverdraaglijk had gevonden en de knoop doorgehakt had willen zien. Maar 't was hem niet direct gelukt haar rekenschap te vragen, ze had hem weten te ontwijken tot het eind van het logeeren, toen er tot slot een fietstocht ondernomen was. Tot toen toe waren de kostbare dagen vergleden zonder bloei. Ze waren bij de verschillende ouders van de vrinden en vrindinnen nogal eens op de thee gevraagd; uit beleefdheid was er dan naar z'n toekomstplannen geïnformeerd, en had*i, om zichzelf de verveling wat te verminderen, bij de een hoog zitten opgeven van

Sluiten