Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

tiër wees hem terug met een gebaar. Verzachtend spre* kend:

Het komt niet héél vaak voor. Meest bij een zwak

geslacht en 't is vooral zeer goed dat zooeen afsterft.

De Atlantiërs hebben zelfbeheersching en gezond ver* stand — wij zijn planten*eters — wij weten hoe het voor de vrouw veel beter is: géén vierde kind, wij weten hoe bij een klein getal het kind meer tot zijn recht komt, het meer waarde heeft en sterker is, en hoe de ouders zich met de kinderen mee ontwikkelen, wat bij een gróót aantal niet gebeurt; en vooral: wij weten dat uit* breiding van bevolking armer maakt óf meer strijd om het bestaan meebrengt, en dit laatste zou onze samen* leving verkankeren, én — het hééft de latere maatschap* pij verkankerd. Daarom onverzoenlijk de ijzeren wet uitgevoerd, welk leed het soms ook doet; zoolang ons volk bestaat, zoolang zullen wij streng zijn! Wij kennen geen jaartallen, wij weten niet hoe lang we er nog zijn, maar we willen het houden als nu, tot het einde toe!

Theodorik had aandachtig toegehoord. Het stelsel kwam hem volkomen logisch voor. Tot woonplaats te hebben gekozen een ideale streek op aarde, ruimschoots te leven van wat natuur en matig, prettig werk daar boden, en de bevolking niet te doen toenemen, waar* door de arbeid niet verzwaard en elk's aandeel van de natuuropbrengst niet verminderd werd. Wat was het leven daardoor niet eenvoudig, en tegelijk veel geluk* kiger dan dat in latere eeuwen! Geen enkele uitwas kwam er voor: geen onderwijs, geen godsdienst, geen administratie — geen regeering feitelijk, geen overheids* dwang, geen afhankelijkheid van anderen haast! En als

»

Sluiten