Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

daar antwoord ik nooit op. Maar nou heeft de inspecteur order gekregen van de hooge heeren om een rapport over mij uit te brengen, over m'n geestelijke capacitei* ten om het zoo maar es te noemen. En een soortement levensgeschiedenis meteen, — hier staat de heele zooi op het papiertje.... de inspecteur stuurt het mij over en vraagt wat4 d'r mee mot.... hij vraagt mezelf om

inlichtingen maar ik schrijf nooit terug op dienst»

zaken, ik kan geloof ik niet eens schrijven zou jij

dat niet voor mekaar boksen? Wat je d'r op wil zetten is mij allemaal hetzelfde. En stuur 'et dan direct maar naar hoogerhand zelf!

Theodorik wou het best doen en onder 't overdenken kreeg hij er ineens woest plezier in. Er zou wel een directeursgeneraal of wat van de soort aan 't hoofd van de treinrijerij staan — die zou»i 'et wel pennen. Zóó werd de brief:

„Aan Uwe Excellentie:

Vernomen hebbende dat UEd. belust is op gegevens aangaande mijn oom stationschef Van de Kimswerd, laat ik u hier een uitvoerige beschrijving volgen over hem. Door bloed» en zielsverwantschap beschik ik over veel persoonlijke gegevens, benevens over een particuliere kijk op mijn geachte gastheer. Gij overtuige u, Mijn Heer!

Mijn zwager Van de Kimswerd heb ik leeren kennen aan de Veluwzoom, de jaren dat ik er de houtduiven ging hooren en de beuken zien. Hij kwam er toen voor heel iets anders: hebbende ontdekt hoe hier nog staats»

Sluiten