Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

159

van schoonheid!" En daarna rende hij weer hard weg. Ten slotte kwam hij doodbedaard terug en begon zijn gehoor rustig zijn toekomstplan uiteen te zetten. Inmid* dels freewheelde een goederentrein het emplacement op — het derde spoor voor het station — schoof lang* zamer, en kwam met veelvuldig onderling gebots tot stilstand. De conservatief «liberale notabelen keken Oom zóó de woorden uit de mond, alleen af en toe elkaar advies vragend aanziend, dat ze volstrekt niet merkten hoe er achter de trein druk bedrijf ontstond: veel ge* schreeuw, en getrappel alsof er honderden koeien voor een veemarkt werden uitgeladen. Oom oogde er wél keer op keer naar toe, en werd steeds breeder van ge* baar en bezadigd*zelfbewuster.

Na niet heel lange tijd schrokken ze zich ineens recht* op in hun stoelen: een neger, glimmend als gepoetst, kwam in gebroken Duitsch zeggen dat de stoet stond opgesteld. Oogenblikkelijk Oom overeind en noodigde de heeren hoffelijk hem te willen volgen. Ook Annetje

en Theodorik moesten mee de neger hupte voor hun

uit daar gingen ze de rails al over en bukkend onder

een beestenwagen door. Op 't zelfde instant barstte een fanfarecorps los, en een ceremoniemeester kwam aan* buigen om de heeren naar hun plaatsen te geleiden. Op Annetje en Theodorik bleek niet te zijn gerekend — zij moesten zich maar opstellen langs de weg om de stoet te zien passeeren. Onmiddellijk zette die zich in bewe* ging, met een schok, en met één slag brak allerlei geluid los. De voorhoede had de overweg al overschreden, was al aan deze kant van de Spoor: Theodorik liep hard de kant van 't dorp op en zag een overweldigende stofwolk

Sluiten