Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164

met hun ruggen achterover een stel verblufte dorps* menschen terug.

Van alle kanten waren er landarbeiders naar het dorp gekomen, en meer en meer fietsers verdrongen elkaar langs de weg. Ze konden er niet allemaal toevallig

zijn naar omliggende dorpen moest het gerucht al

doorgedrongen wezen, tot Deventer en Zutphen en Apeldoren zelfs misschien. Theodorik liet zich met de achterhoede meevoeren de plaats in, langs achterwegen waar de huizen met hun achterkanten stonden naar de weg. Soms wou het volk een stuk afsnijden om in de hoofdstraat de stoet weer te zien passeeren, waardoor de menigte vastHep. Hij zat dan midden in 't gedrang, hijgend naar lucht, doordat de ellebogen in blauwe boe* zeroenen bij dierlijke gezichten zijn borstkas dreigden in te drukken. Hij hoorde dan 't gebomp weer duidelij*

ker ginds ging het Oostersche geweld de monding

van de zijstraat langs het stof steeg boven de daken

uit, en reed Oom's hoofd met de langgehalsde ganze*

koppen over de nok van een laag huis 't Volk drong

weer op met kreten overal, men zweette van benauwd*

heid de lichaam*massa, tegen elkaar geperst, schoof

onverwacht snel in één richting, hij kon de voeten zoo gauw haast niet mee krijgen, men trapte er op met plompe pooten, een oud grijs jodewijf je begon te huilen, een sterke rooie kerel trachtte een verbaasd opkijkend

kindje te beschermen russchen zijn beenen dan was

er plotseling de ontbinding en verlossing, en smaakte de lucht heerlijk na het vrijworden, haalde bij verrukt diep adem.

Ineens kreeg hij een schok in de borst. Daar

Sluiten