Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht rechts en links hoopvolle tooneelkindertjes die hoogst vergenoegd uit hun onschuldige oogkens keken omdat de wereld zoo vriendelijk was, notitie van hen te gaan nemen! De blij krijtende zuigelingen waren „De Duivel in Delf t", „M o nsieur le Directeu r," „D e Gescheidei Echtgenoot", „K a s b 1 o e m", DeTuindei Droomen" en „P h y 11 i s" en de respectieve gelukkige vaders en moeders heetten Dr, Jat Kalff, Bets Ranucci-Beckman, Broedelet, J. A. Simons-Mees, Dr. Nico van Suchtelen en Mr. C. P van Rossem. Dien Haagschen vogel voorspelden velen weinig plezier. „Zoo'n Hollandsen beest!" zei men bezorgd. „Ze lusten hier liever iets van ovei de grenzen." Dat moedigt je als directeur dan niei bijzonder aan!

9 9 9

Edoch, het is den Haagschen Ooievaar goed gegaan! Hij kwam zelfs, ten spijt van de huidige vrees voor kinder-overvloed, zóó in tel, dat hij nog menig vrachtje aan het Nederlandsche publiek af te leveren kreeg en tal van Hollandsche vaders en moe-

9

Sluiten