Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lissen-land geldt dikwijls vóór alles het „cherchez la femme!" en, is die gevonden, zoo kan men met eenige gerustheid de victorie te gemoet zien. Ik behoef hier den naam Annie van Ees niet eens te noemen. Wat zij voor „Het „Hofstad-Tooneel" al deze jaren beteekende, is te overbekend, dan dat ik dit nog eens extra zou dienen te onderlijnen. Dat haar naam onafscheidelijk verbonden is aan de schepping van haar man, zal intusschen ongetwijfeld wel iets zijn, waardoor v. d. Lugt met te grooter voldoening op zijn kolossalen arbeid terugziet!

9 9 9

„Klein begonnen, hoog geklommen"! Annie van Ees debuteerde aan het gezelschap van haar man

als. de daghit in „De Tuin der Droo-

m e n" (drie woorden, twee opkomstjes, doch.... reeds dadelijk opvallende appreciatie van de zaal, waar men zich met het malle typetje, dat de jonge actrice zich gemaakt had, kostelijk amuseerde!) en nog geen jaar later speelde zij in Guitry's „N a c h twacht" de vrouwenrol met een charme en 'n eigenheid, dat 't publiek zich graag gewonnen gaf

14

14

Sluiten