Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diens vrouw dit spoedig bleek te zijn, de hoofdofficieren en de mindere mannnen waren van hetzelfde gehalte. Die hebben zeker niet weinig bijgedragen tot het succes van dit ensemble, dat 'n steeds grooter schare van belangstellenden onder de schouwburg-gangers naar zich blijft toetrekken. Ook hier zijn leger en aanvoerder één.

Verschillende leden van „Het Hofstad-Tooneel" zijn weer uitgezwermd. Sommigen kwamen later weer terug, anderen werden door nieuwe krachten vervangen. Hoe er steeds groei en werking was in dit gezelschap, bewijst wel het feit, dat bijna geen acteur of actrice van naam er niet voor eenigen tijd aan verbonden was. Ik ga op m'n herinnering af en de volgende artisten schieten me te binnen:

Dr. Willem Royaards (als gast), Tilly Lus, Else Mauhs, Cor Ruys, Henri Poolman, Jan C. de Vos, Marie v. Eysden-Vink, Louis Chrispijn Jr., Hubert Laroche en Henri Brondgeest, om ons tot enkelen te beperken. De trouwe bezoekers van dit gezel-

17

17

Sluiten