Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derlandsche ooievaar bleek te zijn, blijft in „Het Hofstad-Tooneel" 'n goed tehuis vinden: het vaderlandsche stuk neemt er nog altijd 'n bevoorrechte plaats in. Doch men verwaarloost er 't buitenland niet om. Het publiek heeft recht ook op 't beste repertoire van over de grenzen!

9 9 9

Zoo is v. d. Lugt er in dezen tijd van veel vluchtigs, onbestendigs, van veel ondoordachte proefnemingen en hopelooze mislukkingen in geslaagd, 'n gezelschap te vormen, dat er na 10 jaar zoo frisch en fiksch voor staat als moest het zijn eerste première nog geven. Het beschikt daarbij over 'n zeer uitgebreid en algemeen repertoire, waarin zoowel de kunstzinnige als de op-amusement-beluste voldoening kan vinden. En waar de leider zelf, als is er dan 'n beetje zilver in z'n haar gekomen, behoudens enkele vermoeide oogenblikken nog de kwieke jonge kerel is van voorheen, die zelfs zonder eenige geforceerdheid den jeune premier kan blijven spelen, zie ik nog wel 'n boekje „2 0 jaar Hofstad-Tooneel" met foto's

20

20

Sluiten