Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zijn mede-regisseurs Hermann Schwab en Charles Gilhuys, en zijn adviseurs Jan Greshoff en Ed. Veterman zal ook deze samenstelling wel weer 'n deugdelijke blijken te zijn. Daarom aanvaarde het gezelschap mèt zijn directeur dit boekje als 'n welgemeenden gelukwensen.

? ? »

Op het allerlaatste oogenblik blaast de fee der herinnering mij de vraag in: „heb je 't nu over de oorspronkelijke N.V. Het Hofstad-Tooneel of over de later opgerichte N.V. Ver. Rotterd. HofstadTooneel gehad?" En ik antwoord: Van vennootschappen en zulke zakelijkheden heb ik geen verstand. Trouwens, zooals Shakespeare, die toch zeker wel 'n tooneelman was, al zei: What's in a name? Ik heb hier vluchtigjes de schepping van Cor v. d. Lugt Melsert behandeld en dat „begrip" heet in de wandeling, althans bij mij: „HofstadTooneel", tout court. Ik vertrouw, hiermede aan 'n eventueel bezwaar van zeer preciese menschen genoegzaam te zijn tegemoet gekomen!

—- 23

23

Sluiten