Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ ONS ZIJN MEDE VERSCHENEN <

TIEN TOON EEL-PORTRETTEN door JOH. W. BROEDELET

VERLUCHT MET PHOTO'S EN KARIKATUREN VAN LIDA VON WEDELL

Tien karakteristieke, vlotte beschouwingen over: Jan Musch - Tilly Lus - Cor van der Lugt Melsert Buziau - Dr. Willem Royaards - Annie van Ees - Cor Ruys - Else Mauhs - Eduard Verkade - Nap de la Mar

Een interessante uitgave, welke een bijzonderen kijk geeft op spel en karakter dezer bekende tien tooneelfiguren I

Prijs: f 2.25 Prijs: f 2.25

VAN T VOETLICHT

door JOH. W. BROEDELET

OMSLAG VAN J. W. M. WINS

Tien geestige tooneelschetsen, waarvan verschillende herhaaldelijk met succes werden opgevoerd

INHOUD: De eeuwige Tragedie — Kennismaking — De verloren Vondst — „Interview" — De Repetitie — Met z'n Twee — Hoogvliegers — Schoenen — De Man met het Masker — 't Spionnetje

Een bundeltje van echten, gezonden, Hollandschen humor! Prijs: f2.25 Prijs: f2.25

„BOEK EN PERIODIEK" — R. J. Goddard — DEN HAAG

Sluiten