Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

gememoreerd te worden — hoeveel honorarium er aan waarlijk goede schrijvers betaald werd, en of ik nu maar eens zeggen wilde, hoeveel ik berekenen zou. Ik noemde hem een bedrag, dat hij direct goed vond, maar toen mijn eerste artikel in het eerste nummer verschenen was, over Boeddhistische Kunst, stuurde hij mij vier (of was 't vijf?) maal dat bedrag, want hjj had begrepen, dat ik, wat ik opnoemde, per kolom bedoelde! Zulk een royaliteit, uniek, geloof ik, in de geschiedenis der Nederlandsche tijdschrift-administraties, haal ik enkel aan om te doen uitkomen, met welk een artistiek enthousiasme, zonder éénigen meer bekrompen handelsgeest, het jongmensen de Kroniek gelanceerd heeft, en ik heb nóg pret als ik om zijn gezicht denk, toen ik hem het te veel terugstuurde!

Ik weet nog heel goed, dat het eerste nummer van De Kroniek een evenement is geweest in de litteraire, en ik geloof ook in de mondaine wereld. Wat 'n royaal omslag al, van die eerste nummers, telkens een ander, wat 'n mooie platen! En nu nóg, tien jaar daarna, ken ik verscheidene kamers, waar de mooie kleurreproductie van een Madonna van Van Eyck hangt, en de superbe foto van eene Kwan Yin, die toen in mijne collectie was.

En binnenkort was De Kroniek zulk een succes geworden, dat zij — om een toenrnaligen omslag, waarop een moderne jonge dame was afgebeeld, met een kring lezers aan hare voeten — algemeen als Mademoiselle la Chronique bekend was. Er lag in dezen naam reeds iets aristocratisch en mondains, dat geen enkel ander tijdschrift als cachet bezat.

Toen kwam de oorlog, en daarmede de moeilijke tijden. Het enthousiaste jongmensen verdween spoedig uit de redactie, en ik zou er, zoo ik ze wist, de redenen niet van opnoemen, omdat ik hier enkel dankbaar zijn vaderschap wil gedenken

Sluiten