Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

storen. Zoo denken de chauffeurs er blijkbaar ook over, die overal wachten, al was het tien minuten, tot de dans is af geloopen en men weer aan de tafeltjes rondom zit, bij „bock" of orangeade.

Wat zal ik u nog vertellen van de eóurses, dan dat het gevaarlijke dingen zün! Ten eerste wordt men er heengesleept of men wil of niet, doordat op een zeker uur uit alle beschikbare taxis en (groote, comfortabele) charg^a-hancs een stem U toeroept voor cent sous plaats te nemen. Vervolgens ruilt men zün billyke drie-francs-plaats-voor-de-„pelouse" (waar heerhjke en goedkoops ijsdranken te krijgen zün en de hoogste „pari" 10 francs bedraagt) binnen het kwartier voor het verleidehjke paddock, waar men tot 500 francs kan inzetten en natuurüjk champagne drinkt, en tenslotte begint men noodzakelijkerwijs met éérst de tips der speciale coursenkranten, „la Veine" of „le Jockey" te volgen en d ü s te verliezen, totdat men wüs wordt en, geleid door een of ander „voorteeken", een eigen keuze doet. Zoo won ik bü de derde course (om de Prix des Maréchaux), waardoor ik mezelf wüs ging maken, dat ik er nu „achter" was. Hetgeen de meest noodlottige gevolgen voor nüjn portemonnaie na zich sleepte. Met dat al is zoo'n zonnige course-dag in de heerlü'ke natuur van St. Cloud een feest van sportief en aesthetisch genot èn van hoogspanning.

En nu tenslotte de, veelal meer politieke dan sportieve Olympische Spelen. Ik vertel er U, na alles wat U er reeds van gelezen hebt, niet méér van dan dat alleen de Eskimo's er ontbreken, die hun wraak namen door hun naam te geven aan de nieuwste délicatesse, een soort chocolade-üswafel, die men overal hoort aanprijzen, zoodat op deze Achtste Olympiade ongetwü'feld de Eskimo's het meest zün genoemd. Ook wü Hollanders mogen tevreden zü'n, al wordt de aankondiging van een Hollandsche overwinning (door den loud-speaker van de jury) steeds merkbaar koel ontvangen. Met dat al hebben onze roeiers een oogenblik de harten der Parü'zenaars veroverd zoodat gisterenavond de „troisième édition sportive" van „1'Intrant" (de gewone benaming van de veel-gelezen „Intransigeant") zelfs sprak van „les Hollandais, puissants et magnifiquement stylés". De eenige

Sluiten