Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

(Proton is bü die woorden uit den kring' zijner Electronen getreden. Hü volgt haar langzaam, verloren in haar stralenden blik).

(Een bliksem schiet omlaag. Een felle donderslag, en alles wordt duister).

AKTE VIII.

(De Wetenschappelüke is met een schrik uit zün slaapje ontwaakt. Zün jonge vrouw staat naast hem. Zü heeft zün schouder met haar hand beroerd en brengt hem een kopje thee. met twéé beschuitjes).

De Vrouw. — Schrik je, schat? Ik heb je héusch niet willen storen. Maar je hebt nu al volle twaalf uur aan je retorten en je kranten zoek gebracht en voor je vrouw is er niet één minuut overgeschoten. Dat is niet lief van je

De Wetenschappelüke (zich met de hand over de oogen strokend) — Mysterie mysterie Is dit dus het goud waarnaar de alchimisten zochten? Kindje, kük me eens aan

JÜ wonderdadige alpha-straal, deze avond is voor jou, alléén voor

jou...... en ook morgen, de geheele dag, is voor ons beidjes

en misschien ook wel overmorgen Lach niet, kind

(hü neemt haar op zijn schoot) Lach niet En dan te bedenken, dat een kus van jouw lieve lippen een kapitale revolutie beteekent!

Sluiten