Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

II. MOMENT.

Revue-schets in drie Akten. AKTE I.

(De jonge man staat voor het huis met de roode lantarens en de hoog-opgeschoven ramen waaruit twee vrouwen fluisterlokkend vooroverbuigen. Hü brengt aarzelend zün hand naar de bel ).

AKTE II.

(In het schemer-duister van zün Onderbewuste. Wijd,, chaotisch décor met kleurige kosmische emblemen. Links vóórgrond een reusachtig groot menschelük oor, als een grillig rotsgesteente. Aan den ingang van den gehoorgang zit de Begeerte, een man met scherpe, lyk-wdtte trekken in een lang, zwart gewaad.

Het volgende speelt zich in een zeer snel tempo af, liefst zóó snel, dat het slechts den indruk van een veelzijdige explosie achterlaat).

Begeerte (dringend). — Snel! Alle gedachte werkt verlammend! (in de verte roepend) Tsa, kerels, neemt deze veste, die immers ons bezit der Eeuwen is!

(Het leger der Erffactoren onder aanvoering van den pompeusen hopman Traditie nadert langzaam in gesloten gelederen onder steeds luider roffel).

Hart (een blond meisje in wüd wit dansgewaad; zü snelt toe en posteert zich met uitgespreide sluier-vleugels voor den gehoorgang). — Het is bedrog! Helpt, zusters, hem voor deze vernedering bewaren! (smeekend) 0, herinner je toch wie je je liefste noemde

De Rede (steeds op den achtergrond: een statige figuur in wit-wünroode toga laticlavia). — Die is weg

Sluiten