Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

nemen? Mensch en bloed Haha! Wie neemt het op tegen

mij ?!

Begeerte. — Tsa, kerels! Nu hierheen! De veste is ons! Voort daar, jullie vrouwen. Je staat ons in den weg!

Hart. — Verraad haar niet, die je boven alles lief is Weet

je nog hoe ze zei hoe was het ook weer Ze zei

(Het leger dringt met gevelde lansen aan).

Herinnering. — Ze zei, terwijl ze zich zoo vol vertrouwen aan

je gaf Ze zei Hóór je haar smekend stemmetje nog? Ze

zei (heel teeder, alles-verstillend): ben je érg blij met me?

(De vrouwen hebben wüd de lichte sluier-vleugels uitgespreid. Het leger wijkt).

Hart (zingend). — Lieveling, nüjn groote sterke lieveling! Uit deze kracht zal onze liefde bloeien

Noodlot (een machtige figuur zonder aangezicht). — Gaat allen heen! (alles trekt zich schuw terug). De keuze is nóch aan U, nóch aan hem. Wat gebeuren zal, is reeds geschied

AKTE III.

(Als in Akte I. Tegen de stoep gedrukt, als een nacht-schaduw, de dwingende Noodlots-figuur).

de Man drukt opde bel.

Sluiten