Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EROTISCHE GEDICHTEN. I.*)

Vrouwen gaan voorbü, Rusten één oogenblik in mün armen — En, o, dit kloppend bloed, Deze zuchten, die zich vereenigen En worden tot melodie — En laten na: geur en een zoeten vrede, En een zekerheid van bescherming. Nóóit zullen we verloren gaan In dit leven,

Zoolang we denken kunnen

— Als trieste wolken verghjden

Voor een gapend ledig —

Aan borstjes als zonnnige heuvels,

Bloem en-heuvels

Waarop de kussen nabloeien

Onzer spoedige liefde.

Aan een zoete streeling van knie tot hals.

Aan een grondeloos lied zonder woorden.

Want op dit rythme leven wü.

Ik durf, o God, opdragen aan U

Al nüjn liefden,

Die bloeiden als passiebloemen

In uw tempel-tuin.

Want in haar vond ik U,

Altüd anders, altüd eender.

En nooit heb ik vuriger tot u gebeden

Dan na de jubelende

Vereniging.

L'Amour passagère.

*) Eén van een drietal „erotisch»" gedichten in het „mondaine" weekblad „Lili". De tijd „wès er toen naar" helaas! (noot op 19 Febr. '26).

Sluiten