Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

dingen niet duidelük genoeg kan zün, waar de wagen wel zou kunnen wachten. Dat was op laat ik zeggen tien meter afstand, over welk traject het jongmensen den chauffeur al wijzende begeleidde. Daar hij dit zelf blijkbaar geheel overbodig vond, trok hü telkens aan zajn neus. Dan wéés ie weer. Drie-en-twintig auto's heb ik hem dien middag (drie koppen thee lang) telkens over een afstand van laat me zeggen tien meter, al wü'zend en verlegen neus-trekkend zien begeleiden. Het eerste fooitje, dat hü ontving, was echter van een voetganger.

De vierde mensch, die nüjn belangstelling bovenmatig prikkelde was een andere schooiers-knaap, die in den vliegenden storm met een hoog reclame-bord, voor passagiers-vluchten op Soesterberg, over het Vreeburg moest... wandelen. Als een groot zeil stond het bord op dit schamele scheepje. Het kind, dat nauwehjks één heel stuk kleeren aan zijn schonkig lijf je had, deinde en laveerde met knikkende knieën, en werd door geen enkele autobus, tram of vrachtwagen aangereden. Dat is heldenmoed. En ik verwed er dan ook graag mijn goeden naam onder, dat de K. L. M. voor elke volbrachte passagiers-vlucht strakjes 50 % van de opbrengst aan dezen dapperen propagandist zal uitkeeren.

Deze vier personages: de koster van de Goudsche kerk, de vullisman van de Jaarbeurs, het auto-bewakertje en de sandwichboy van de K. L. M. zoeken thans... een auteur.

Sluiten