Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AQUARIUS.

Voor Dr. Helena Burgers.

Gehjk een rijpe vrucht, tot barstens toe gevuld met levens-bloed, haar groei voltooid ziet en den bodem zoekt

— ééns was z' een brooze bloem, die onder duizend zustertjes de zon zocht, wind- en vorst-gevaar ontvluchtte en overwon —

zoo zoekt ook gij, rijp kind van rijpen tüd, verzadigd en vol-daan het Kruis en d'Eeuwigheid.

Daar is geen ander eind

aan 't einde van dit leven

dan zich aan 't Kruis den Heer

of zich als mest den Bodem prijs te geven.

*) „De Waterman": astrologisch begrip; teeken van den Zodiac, volgend op den, doel-bewusten „Boogschutter", en voorafgaand aan „de Visschen", het teeken waaronder de Heiland zich den kruis-dood prijsgaf. Dit gedicht is in eerbied en vriendschap opgedragen aan Helena Burgers en aan onze broeders van de H. A. M.-loge.

Sluiten