Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153

terwijl zijn vrouw in de „Oostersche haibUotheek" het Boeddhaevangelie naar een oorspronkelijk Pali-document bewerkte. Hij laat ons die etsen en teekeningen zien: Tiberius als jongeling en als een verbitterden, argwanenden grijsaard, Caligula als Mnd, gepredestineerd tot den waanzin, en op lateren leeftijd, Socrates, Alexander den Groote, een kop uit de Egyptiseh-Etruskische overgangsperiode, Boeddha's uit de Burmeesche sfeer, uit Indië,een Christus... Enfin, de „beelden der wereld: Imagines Mundi". Alleen de greep naar deze „synthese" stempelt reeds den geest, die het ondernam; Daarnaast zün dan te bewonderen (alsof een tuin vol exotische bloemen opeens in onze kamer was opengebloeid) de vaardigheden der ets-techniek, al die kleine, verliefde zorgen voor het kunst-détail, die aan Ferdo's speelsch vernuft een büna vrouwelijke bekoring geven.

Ze „leefden" bü dit alles van... niets. Hebben honger geleden in het Charing-Cross- en Regent-Palace-hotel en daartusschen in velerlei optrekjes in Soho. Maar „alles" gezien, en „alles" ingedronken. Alles gesavoureerd en geproefd en geleden, en zich nooit laten afleiden door de kleinigheden van wet, moraal, lichaam, stof of maatschappij.

Zooals ik u reeds tien jaar geleden zei: een jongleur, een geniale roekelooze, en een „waarachtige bohémien".

En passant heeft hü velasquez „gerepliceerd". Omdat er een kunsthandel was, die schilderwerk „op de wüze der ouderen" wenschte. Een verrukte lord, kunstkenner zooals er alleen in Londen wonen, kocht deze replica na minutieus loupe-onderzoek. Maar dit was alleen: voor het geld, al maakte het hem ook, al doende, meester op alle penseelen.

Dan zet hü zich aan de piano, dat ouwe bakbeest van ons, en speelt. En dan herinneren ze zich opeens, dat ze kaarten hebben voor een concert.

„Beethoven! ...Hoe laat is het?!...". En wèg zün ze, zij na een toetsje rood op de wangen, en een toetsje zwart op de oogen, hü in een „sonant" winterjas (die hem beter kleedt dan de Parijsche stijl), en een zéér vuil hoofddeksel.

En het kost even moeite weer het evenwicht te hervinden in deze Amsterdamsche kamer, beslist te klein voor Assyrië, Egypte, Hellas en Rome, die er in den vorm dezer waarachtig schoone concepties-op-Chineesoh-papier in achterblüven...

Sluiten