Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAARACHTIGE BOHÉMIEN. XII.

Verscheiden dagen heb ik daarop met hem doorgebracht, vóór ze weer naar Londen terugkeerden. En al was mijn hart zwaar als lood door de nieuwe verwijdering tusschen Mien en mij: welk een genot is het nogtans met dezen vorstelijken zwerver te „wandelen"!

Vooreerst bewonderen we het Rijksmuseum in de nieuwe „samenstelling" van Schmidt Degener, die, zooals F. het ongeveer uitdrukt, door dit eerwaarde monument meedoogenleos héénbreekt en „wieder her-stellt", zoodat het het mooiste museum van Europa belooft te worden.

F. is thans met hart en ziel (en... zinnen, niet te vergeten!) den ouden meesters toegedaan. Hij kent de „toets" van de meesten. Om een enkel voorbeeld te noemen (voor de rest laat ik zijn auteursrecht onaangetast) : in Rembrandts' „Pauwenstuk" releveert hij de „krul''-streek, van de kleine vogel-veertjes, die in elk verder détail, zelfs in het gezicht van het toekijkende meisje is doorgevoerd. Men beschouwe dit doek eens op deze wijze, en verwondere er zich over hoe een gansch andere visie zoo'n onschuldige opmerking verschaft — een onschuldige opmerking, die nogtans geboren werd uit een jarenlange innige concentratie in een, wel zeer hooghartig, isolement. Van de vele overladen doeken uit wat ik nu maar „de vreetperiode" zal noemen roemt hij de techniek, die „over het technische héén" is, en het waarlijk „mysterieuse", dat deze groot-sensueelen (op het gebied der gastronomie) in een even op-blauwend gordijn achter de snoep-tafel of in een sierlijke citroenschil wisten op te roepen, die even gracielijk als onwerkelijk uit een schemerige lokaal komt krullen. Helst's „Schutters-maaltijd", die we gewoon zijn als een kleurig kijkspel aan te gapen, ontleedt hij in de afzonderlijke figuren, en zie, elke figuur, in toets en coloriet, lijkt eenVelasquez! Blijft nog de meesterlijke compositie, die dit dertigtal klassieke chefs-d'oeuvre tot een wondere eenheid wiet saam te smelten, zóó bescheiden, dat de duizend détail-mirakelen

Sluiten