Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

„Er is er géén meer disponibel. Nergens is méér overbevolking dan in de hutjes aan zee, hei en dennen. Sedert maanden heeft de „Radio-Advertiser" er geen enkele meer vacant, noch een lap grond, groot genoeg om niet bij de buren naar binnen te hoeven zien. De laatste was ergens in de Pyreneeën, maar toen ik er naar toe was gevlogen, boden reeds een Amerikaansche petroleummagnaat en een ontslagen koning tegen elkaar op. Het is onmogelijk. En bovendien," en hij maakte een vaag gebaar over al zijn microfonen en radio-fonen, gramofonen en telefonen, „dit alles is immers tóch niet te ontvluchten. Ze hebben er een band mee om de wereld geslagen, een soort polyp, waaraan geen sterveling meer ontkomt. Denk je, dat je in Cagnes-sur-Mer van de beursnoteeringen verschoond blijft, of in Madeira van de nieuwste jazz of het laatste oorlogsnieuws? En dan nóg " en hier werd zijn stem zeer ernstig, „gesteld, dat je er nog'eens aan ontsnappen kon, aan gindsche lichtcourant (hij wees naar een van de daken op den boulevard), aan de stemmen van Keuter, Havas, Stefani, Odol, Cadum, Colgate en de Onotopen aan de golven van den radio en de warreling onzer filmbeelden' denk je, ben je zoo naïef te veronderstellen, dat je zelfs dan nog r u s t zou hebben? Zijn wij menschen dan zélf geen radioontvangers geworden van de verfijndste constructie? Reageeren wij niet exacter op elke gebeurtenis, en elke strooming, die door den aether trilt, dan het volmaaktste apparaat? Ik bijvoorbeeld " en hij klopte zich driftig op de borst, „denk je, dat ik nog één golfje kan zien op de groote zee, dat, voor mijn geestesblik niet reeds een fosfor-groene advertentie draagt, of, in mijn meest poëtische oogenblikken, een super-naturalistisch gedicht of een zelfportret van Marinetti, noch een enkelen duintop, die niet reeds de sporen eener toekomstige ontginning vertoont, noch een enkelen boom, die niet reeds op zijn simpelen bast de dividendcijfers draagt eener gloednieuwe vennootschap ter fabrikatie van vezelvrij houtpapier?! Bah!.... Het leven is immers niet te ontkomen, laten we het dus aanvaarden gelijk het geworden is En dan maar, wat mij betreft: geheel en al. Dat is tenslotte nog rustiger dan in een schijn-isolement al zijn vibraties onderbewust te ondergaan Eén ding heb ik echter onherroepelijk uitgesloten, omdat het eenvoudig tè veel werd, zelfs voor mijn hersens en voor mijn phenomenaal archief. Dat zijn de nieuwe godsdiensten en religieuse sekten. Er kwamen er tenslotte drie per

Sluiten