Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

„Inderdaad... En dus doe ik... niets, absoluut niets, niets, niets..."

Na die woorden, waarbij hij telkens in tranen scheen te zullen uitbarsten, zonk hij neer bij zijn T. S. F. Zijn hand zocht mechanisch de beurs van Wallstreet, en gelaten liet hij het over zich komen.

Tot nu toe was mijn droom vrij reëel geweest. Thans kreeg hij fantastische allures.

Het gezicht van den man in zijn stoel veranderde gaandeweg, en bleef veranderen. Aanvankelijk deelde het zich in tweeën: een positief, mannelijk, en een negatief, vrouwelijk, aangezicht. Rondom het eerste zweefde een geur van hars, van aarde en zweet, van bloed en kruit en'de vage suggestie van mannelijke beroepen. Rondom het tweede was de typische droom-aanduiding van zoete geuren, lavendel, myrrhe en jasmijn, kinderkopjes en weefgetouwen, huisgerei en bekoorlijke muziek. Ze vermengden zich echter, vloeiden ineen en doofden elkaar tot niets. Op het expressieloos gelaat, dat me aanstaarde en dat aan een doode scheen te behooren, voltrok zich een andere metamorphose, waarin ook het verdere uiterlijk van den man, zijn kleeren, houding en gebaren deelden. Eerst scheen hij een regent te worden, met stijven plooikraag en harde, zakelijke trekken. Dan werd het een soldaat van de keizerlijke garde, een hofarts uit den tijd der Lodewijken, een Portugeesche ontdekkingsreiziger, een grijze alchimist in lange, zwarte toog temidden van iets dat op retorten en fiolen leek, een troubadour, een edelvrouw, stijf in haar zilveren keurs en grijzen sleep, een Romein, een Phidias met beitel en marmerblok onder een blauwe Helleensche lucht, een Pharaoh, een Babyloniër en een Joodsch profeet.

Daarop verdween dit alles met een opklarenden grijzen nevel, en sprak de man bij de radio:

„Niets, absoluut niets... En waarom zou ik ook? Zie, wat ik reeds gedaan heb, en wat ik ken en overzie met de kennis van millioenen vaderen, die in mij leven, en die, volrijp en zat, in mijn bewustheid sterven gaan... Ze willen dood in mij, met al hun pogingen, verwachtingen, mislukkingen en resultaten, en waarom zou ik ze tegenwerken (zoo ik kón), en in bewustheid

Sluiten