Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

De dokter (nadat hij zich over het lichaam heeft gebogen en een vluchtig onderzoek heeft verricht): Dood.... ongetwijfeld. .. . hartverlamming.... (tot den burgem.) Misschien willen de heeren....

De burg.: Als het Uw Excellentie niet te veel aangrijpt, dan zouden we wel graag, terwille van het proces-verbaal.... en de overlijdensacte....

Stilte.

De burg.: (rof den dokter): Ze zijn geheel verslagen.... We zullen ze liever nu niet lastig vallen.... (tot Don F.) Met het verlof van Uwe Excellentie, als we soms iets voor haar kunnen doen... . Een kamer in het hotel bespreken.... Die overlijdens-acte komt morgen wel....

Don Fernando (langzaam opstaand), buigt hautain en steekt zijn hand uit): Hoe vaart ge, beste vriend? .... Het leven is een zeepbel. Het is de plicht van ieder voor zichzelf te zorgen. Wat weten we van dat wat na ons komt? Après nous.... Ie déluge....

De burg.: (confuus): Zeer juist gezegd, Excellentie, zéér juist gezegd.... Men dient ook in het zwaarste verlies aan zichzelf te denken.... Hm.... ffor veldwachter) Geerten, breng jij Zijn Excellentie dan nu eens gauw naar het hotel en laat de mooiste kamers in orde maken.... Ik ben blij, dat ik Uwe Excellentie hiermee van dienst kan zijn en verzoek U ook verder dit nederige dorp als het Uwe te willen beschouwen.... (tot Peter).... Dat is ongetwijfeld Uw bediende, die U vergezellen zal....

Peter (zacht): O, let niet op mij, bid ik U....

De burg.: AU right... all right... Geerten... en een onderkomen voor dezen jongen man in den stal.... Ik wensch Uwe Excellentie een goede nachtrust toe,... Hier (naar het bed wijzend) wordt voor alles gezorgd. En morgen zien we dan wel verder....

(Veldwachter met Don F. en Peter af.)

De burg.: (tot dokter): Wat een wonderlijk intellekt, deze vreemdeling....

De dokter: Buitengewoon.... Zijn.... eh.... levensphilosophie haalde hem ten slotte uit boven zijn zwaar verlies... Wie zou hij zijn?

De burg.: Iets héél bizonders.... God geve, dat hij iets

Sluiten