Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

toch even goed op U moeten letten als op de andere dames en heeren....

Peter: U zult wel gelijk hebben Maar ik heb thuis een

lieve vrouw en twee lieve kindertjes.... ( Consternatie.) D e v e 1 d w.: Wat zegt II?

Baron X.: Is dat een bekentenis? ! Het is ongelooflijk!

De veld w.: Dat is geen excuus, waarde heer.... Ik zal Lt nauwkeurig moeten onderzoeken.... (hij fouilleert Peter, doch

vindt niets) Hij heeft het niet bij zich.... In ieder geval....

al spijt het me voor Zijne Hoogheid, zal ik je, na je eigen woorden van zoo net, in verzekerde bewaring moeten houden, beste vriend. (Hij maakt zich gereed, Peter te boeien. Op dat oogenblik ktinkt een kreet van gravin A.)

G r a v i n A. (juichend): Ik heb ze... ik heb het gevonden... Ik had het collier in mijn tasch gedaan uit vrees het onderweg te zullen verliezen.... Ik vraag Ü duizendmaal excuus.... Het spijt me werkelijk....

D e v e 1 d w.: Dames en heeren, dan ben ik hier niet meer noodig (hij salueert).... Excellentie (salueert nogmaals en ververdwijnt).

D o n F e r n. (opstaand): Het leven is een zeepbel

(Op een wenk van den secretaris gaat hij haastig weer zitten.)

Baron X.: Wonderlijk wonderlijk Niet de minste

gekrenktheid....

B a r o n A.: Alles stuit om zoo te zeggen af op zijn wijsgeerig pantser....

Degastvr. (tot freule A.): Alles overwint hij met zijn philosophie....

(Op een wenk van den secretaris zet de muziek weer in.) Doek.

Derde beeld.

Hotel-hall. Twee dames en heeren, waarvan één journalist met vulpen en blocnote, wachten op de thuiskomst van Don Fernando.

Journalist (tot portier): Maar wie is dan toch eigenlijk

Sluiten