Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61

De dame: Och.... is hij dan niet getrouwd? !

De s e c r.: Zijne Hoogheid is ongetrouwd en denkt binnenkort in het huwelijk te treden met een zeer aanzienlijke dame uit deze omgeving, waarvan ik U den naam voorloopig nog niet noemen mag.

(Secretaris buigend af.)

De dame: Wie kan dat zijn.... die „dame"? Dat zal ook wel niet veel bizonders wezen.... Een „aanzienlijke" dame, die een man ten huwelijk vraagt....

D e j o u r n.: Dat staat nog niet vast. ... Het kan evengoed de persoonlijke keuze van Zijne Hoogheid zijn.... Misschien kan de portier ons helpen.... of deze jonge man.... (tot piccolo:) Zeg eens, chasseur.. . . Kun jij ons misschien zeggen, wie de aanstaande vrouw van Zijne Hoogheid is? .... Een dame, die hier nog al dikwijls komt.... Een deftige dame....

Piccolo: Ik weet het niet, mijnheer.

Dame (hem een fooi toestoppend): Hier, dat is voor jou.... En vertel ons nu eens.... Wie komt hier al zoo? Denk maar eens goed na?

Piccolo: Ja, ziet U, er komen er zoovéél.... De gravin van Avezaete was van morgen nog hier....

Dame: Die? ! .... God, wat een onbeschaamdheid.... Nog geen jaar geleden heeft zij haar man verloren....

(Allen, behalve de journalist, pratend af.)

De journ.: Portier, kan ik de telefoon even hebben.... Dank U.... (telefoneerend) Hallo! Ja, intercommunaal letter M.... Hallo!... Hallo? ! ... Met de hoofdstad? ... Ja, met letter M,

juffrouw Wat? Ja, hallo! Met de Morgenpost? ... U spreekt

met Levy, juffrouw.... Wilt U even wat opnemen.... een kort

bericht Hallo? Ja, ik begin Titel: veertien kaptaal:

Een onderhoud met den mysterieuzen hertog, ondertitel: tien kaptaal: Prins en Filosoof. Dateeren: Hoofddorp Hedenmiddag

mocht het ons gelukken een onderhoud te hebben met den mysterieuzen edelman en filosoof, die hier in den omtrek reeds een zoo groote populariteit geniet en, korten tijd geleden, in een alhier overleden behoeftigen dramaschrijver zijn vader verloor. We troffen den hertog, een slanke en zeer gedistingeerde man van middelbaren leeftijd, in het dorpshotel, waar Z.H. zijn intrek heeft genomen. Reeds op onze eerste schuchtere woorden ving Z.H. aan, ons een exposé te geven van zijn levens-filosofie, met

Sluiten