Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

een flinken zoon) voor deze gelegenheid een extra kort jurkje had aangetrokken om voor zestien te kunnen doorgaan.

Kleine Hansje lag geheel in een wollen lap gewikkeld en dat gaf me even een geweldigen schrik. Toen ik het lapje oplichtte, bleek hij een beetje geel te zijn en zijn mopje was oranje-rood. De dJPnstdoende zuster lachte om mij» schrik en Mien vertelde me, met een zóó zakelijke luchthartigheid of ze al meermalen moeder was geworden, dat „hij een beetje neiging tot „geeling" had En nu alleen wat op moest passen voor kou vatten".

's Avonds, toen ik haar voor mij alleen had en ze stilletjes, met haar handje in de mijne, lag uit te rusten van de emoties van dien middag (ze had er zelfs een beetje verhooging van), hoorde ik méér bijzonderheden.

Het had heel wat moeite gekost, om Hans aan het drinken te krijgen, en bij al zijn vergeefsche pogingen had hij zijn neusje vuurrood gewreven. Maar tóen ie eenmaal dronk!.... toen was er geen houden meer aan. Twaalf minuten lang behoorde hij de borst te hebben, maar na acht minuten was ie al verzadigd. En daar ie tevoren gewogen was en direkt er na opnieuw, kon nauwkeurig worden vastgesteld, dat hij in dien korten tijd eventjes dertig gram was toegenomen (ik heb vergeten te zeggen, dat hij bij zijn geboorte 6 pond en 2 ons woog). Gezien het feit, dat een normale baby-dronk — 20 gram is, was dat een prestatie, zijn gulzigen vader waardig! (De jongen zal dus tóch een kunstenaar worden? \ )

Gisterenavond heb ik hem dan ook eindelijk „echt" kunnen zien! De zuster had hem uit zijn bedje genomen en aan Mien gegeven. En in haar arm (mag ik het zeggen, liefste, hoe „het je dan is of je.... mij bij je voelt"? ....) lag*hij nu eerst te huilens geen charmante piep-geluidjes, nee, maar echte kreetjes om.... eten! Zoodra begonnen de naburige babies echter niet óók te huilen, of onze jongen hield verontwaardigd zijn mond en lag opeens met groote heldere oogen ■ (ze schijnen héél donker blauw, net als van Mien, maar iets donkerder) naar zijn vader en moeder te kijken. Echt te „kijken"! — en als je iets heen en weer bewoog.... volgde hij dat ook met zijn blik!

Het wqndTer van in deze „nieuwe" oogjes te kunnen kijken!, waarin ik.... mijzelf schijn aan te zien en haar terug te vinden! Het wonder van een ander als Mien te kunnen lief hebben, volkomen te kunnen lief hebben met die volle, onstuimige liefde, die

Sluiten