Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

Verder zijn er brieven van diverse bohémiens, uitgevers, juristen en zakenlieden (je kunt je kennissen eigenlijk nooit gevarieerd genoeg hebben), ongerekend de vele zeer „beroemde" firma's, die, vaak in gesloten brief en onder het handig mom van een felicitatie, je hun waren aanprijzen. Zooals daar zijn: Corsetten, Kodaks (erg aanlokkelijk), Molenaars kindermeel, Lactagol (en meerdere -ollen), „dat elke Moeder toestaat haar baby zelf te voeden", Algemeene Spaarverzekerbigen( iets voor ons!): „coöperatief spaarsysteem en belegging uitsluitend in hypotheken", enz. enz.

Dat geeft je het gevoel (en de allures!) of je waarlijk weer een gezeten burger bent. En bovendien brengt het het wel langzamerhand urgente voedselvraagstuk op den voorgrond. Wij zweren voorloopig (al kan ik voor mij, in tijden van voorspoed althans, mijn Wiener Schnitzel e.d. nog bezwaarlijk ontberen) bij streng vegetarische boontjespuree en appelmoes!

De volgende brief bereikte mijn vrouw dezen middag om klokke drie:

„Een groote verrassing: Alex de Jong heeft een wiegeliedje (natuurlijk in het Duitschl) voor onzen Hans gecomponeerd en bracht het me vanmorgen zelf, mèt een beeldig jasje van hem en Jopie. Ik breng het je maar dadelijk, benevens nog wat post (dezen keer in hoofdzaak reclame's). Ik ben dolblij met je (eersten!) brief over ons kindje. Als die geeling nu maar spoedig heelemaal verdwijnt. Ik maak me over alles ongerust: heb nu twéé kinderen, om over te denken, en dat is een heele verantwoordelijkheid. (Mien, vóór ik het vergeet: je mag je niet zoo bewegen als ik fluit, anders doe ik het niet meer! Ik zal je nu om drie uur precies nog eens fluiten en vanavond precies half acht bij den banketbakker. Maar wéés toch voorzichtig!)

Ik schrijf alles in Hansjes dagboek, dat ik geregeld wil bijhouden, zoodat hij later precies kan lezen, hoe zijn eerste levensweken verliepen.

Hierbij vast de koekjes. Morgen geeft schoonmama nooten en dadels mee. Tante Jo zal wel bananen bij zich hebben. Lientje komt dus nu óók mee en we hebben afgesproken, dat de twee kinderen na vijf minuten verdwijnen.

Schat, ik Verlang zoo naar morgen! Geef je onzen jongen een hand van me — zoentjes krijgt ie alleen bij feestelijke gelegenheden: eerste tandje, tweede tandje, enz.

En mijn liefste gedachten voor jou!

Des avonds. — Vanavond om half acht gefloten en je lieve kopje voor het raam gezien. Het was een geluk voor me naar je toe te kunnen gaan.... al was het alléén maar om te fluiten! Dit is zoo langzamerhand mijn eenige doel van den dag

Sluiten