Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

niet die, welke wij bidden en kan men iets beters geven in dezen tijd van literaire zelfvergoding en psychoanalytische letterkunderigheid?....

En dus trachtte ik het op een accoordje met den Hemel te gooien, en bad verders

„Of maak mij waardig een voorbeeld te zijn...."

Maar het bleef donker in mij, de Meester in mijn innigste zelf nam dit gebed niet aan. En niet eerder werd het licht en klonken weer de engelenstemmen, vóór ik van ganscher harte had beleden:

„Alles, Heer, alles wil ik prijsgeven voor de goddelijke werkelijkheid van mijn vrouw en kind".

Zie je. Hansje, het wordt tijd, dat ik jou en je moedertje weer eens in levenden lijve zie, met al die kleine zorgen, die jullie levens met zich brengen. Je zou anders werkelijk een litteraire schepping van me worden, een kind, een schepsel van mijn theorie, zooals ik zoo vaak vaa je moeder maakte.... Die ik soms zóózeer „idealiseerde" (om nu maar eens dat mooie woord te gebruiken, dat zoo valsch is als de Hongaarsche franc-biljetten), dat ik haar ia de werkelijkheid vergat.

Maar daarover morgen wellicht méér, in de predikatie, die ik van plan ben te houden ter gelegenheid van je.... weekfeest,.,. Morgen ben je immers zeven dagen oud!

*S-A v o n d s. — Hans heeft voor de eerste maal.... straf gehad. Hij had zóó geschreeuwd, dat hij ten slotte in de zaal werd gebracht, waar de couveuse-kindertjes in hun glazen doosjes liggen èn.... de stoute bengels. Er klinkt uit die strafzaal geregeld een heidensch lawaai, of, zooals Mien het zegt: het lijkt daar wel een groote vijver met kwakende eendjes....

Ik had voor vanmiddag Tante Jo meegenomen, die onmiddellijk bij Hansje een.... familieduim ontdekte en verrukt was over zijn stevige vuistjes, „waarmee hij zijn boozen vader (die niet werken wil voor den kost en er allerlei onmaatschappelijke ideeën op na houdt) maar eens flink moest bewerken..,."

Ze had een groote verrassing voor ons. We krijgen van haar en Tante Bep een mooie, witte wagen met een wollen vachtje! Nu kan je rijden, Hans, en met je moedertje een kop chocola gaan drinken in de melkinrichting in het Vondelpark — op den eersten mooien dag, als die kleine vogeltjes in de lente weer in de boomen kwinkeleeren en de natuur weer aet zoo joag en onzeg-

Sluiten