Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99

5Sl"f be2oektaaIn de Camperstraat, wist ik mijn rusteloozen arbeidsdrang te beheerschen en slenterde „ins Freie^ dat wÜ hier zeggen: het Ghetto in.... Het heeft h er in W^espel „ Joden Breestraat, zooiets van de , échte" WdNt«ïf* T a Parijs of zooals je ze bij voorkeur oT£ l^t^^™'

hZ H ^ le wellust» -verloren" gaaf " een'

bont decor, waaraan, „achter de schermen" (Uilenburo en de andere dwarsstraatjes) dan ook een des te „bonier" Sde ten grondslag ligt. En ik dacht aan Meyrinks' „(SS^gSSP dï

alÏFl ZS? Va° diC WaMlijk "°«derbewuste':^wtakSes'van goochelartikelen, papieren mutsen en scabreuse ansichtskaartTn laat beginnen .. Ik houd van de Joden.... Ó^SSK?

7™!*™^™* hun rechte p^strater^tSSÜÏÏSS (zonder een hoekje waar je eens stiekum een negoSSetS

«TTl* '•* " SJ31'1*» . volk van Jehova.... Ik voel me hi-r waarlijk in een vreemde stad.... slechts bekend^a7 eeTzekS ..iets , diep in mij, een atavistisch oezelBoheids-comnW aZ zeker niet tot mijn edelste eigenschappen beho-t

s-Avonds een partij schaak met een wonderlijk juriste-vrind (wonderlijk omdat hij zijn juridisch masker met zc2 gSesïaao de overtuiging draagt en er tegelijk op zoo gïïEflg™X

^c^ffl^ir* 'r*' W9je' ta de WaLolsstraat Sten Ct k°St en 26 ecn 9loednieuw schaakspel

doel oHMshTS " heCrlijk' 611 Cen dusda^ „ftónerie", zonder

b^^S^^"""^ ^pp^beid, een levenl ucnoerte... . Aldus zagen we Parijs, Savoie, Genève pti Ac T-r™„

^p^' het,Lag° Maggiore, de Ligurisché r££ «, zaaT nète nfV1^5^ °? *"* van Leening "e farijS3Gt

Maar hort.... Twee volle (aren heb ik „De Teleuraaf' „ P~* «.eer W^jX^^Utófe^

Sluiten