Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

£n„!n erAd"k J0?" "^«ideüjke zending. Ik heb. helaas, niemand

kunnen vinden, éven Idealistisch en éven spontaan als U.... Zoodat ik de „inlossing van mijn typewerk voorloopig heb moeten.... uitstellen., w i«l Z°? o kt>m bedanken' heeft intusschen een.... wonderlijke en K^C,?raak-uEr 18 "? een Seboren.... Hansje, onze eerste! ÏÏ

o^^lWdï1.0nZe-hfrten VQl XreUflde ^ En al kan * he». helaal,, vo« het oogenb ik bijna mets geven (materieel althans) van wat zoon klem wichtje

nnnZ omT26 dankbaarheid voor * kost^ levensgeschenk isT eT niet Na lang wikken en wegen hebben we er nu tevens ongeveer toe besloten eefrL ^ ^^'K^olieke Kerk te laten doope9n. Ik woonde daar

wLP,fn ^ l e1fÜSibij' 6n hoCWel * Zelf 9een <of «*fl geen) lid kan

Chrfstr Sji^J009? dC ^ Van d6Ze "fl^^chap l het Lichaam ft hoon 7; Tder' wa,T zliQ moedertje er zoo sterk vóór is.

kerk een*' volH^T^I1^ Vïï ak éen van de leiders de**

Kerk, een.... voldoening zal zijn! U dit te schrijven (en met bllidschao te

kunnen schrijven) is voor het «ogenblik de eenige wW waarop uV onze

dankbaarheid voor Uw brief en hartelijk gebaar kan toonen.... enz."

Misschien .. stuurt ze nog wat geld!.... Onwaardig? .... Misbruik maken yan een „moreele" overmacht, die voor andere dingen ,s bestemd? Verspilling van tijd, die voor anderen, vruchtbaren arbeid, béter kan worden aangewend?

Misschien.... Maar ik zie geen anderen weg voor het oogenblik.... Met ..vertaalwerk", waartoe oom N. me steeds meer aanspoort geef je (in alle opzichten) méér uit, dan je verdient.. en alle andere deuren zijn gesloten

Zooeven kwam ik nog voorbij het huis van dien oom N Ken arm vrouwtje was er „in gesprek" met den dikken huis^ knecht, die bi, elk van haar smeekende woorden de hooge gelakte deur 5 m.M. dichter schoof. En in de huiskamer, met Zn litho's en etsen en Axminster-kleed, telefoon en theetafel, zat (de zon scheen fel naar beneden, zoodat de kamer helder verlicht was) één van de bewoners, de hand onder het hoofd.... Ik dacht- als je eens zélf naar buiten ging en je eens in het leven van'dat vrouwtje verdiepte, zou je triestheid ineens voorbij zijn.

Maar dat wordt Heijermanssche tendenz-literatuur.... en ten slotte valsche sentimentaliteit. De sociale verhoudingen zijn nu eenmaal zoo hard als.... glas, en het is goed, dat het zoo is....

Um deze bladzijden nu niet al te triest te besluiten, geef ik ie toer een fragment uit de felicitatie van Albert Plasschaert uit Hilversum^ die vanmorgen (met een dwangbevel en een reclame voor een Baby-boek) „binnen kwam":

Sluiten