Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

Quant a moi, pour monter un peu, il me faut tout 1'ouvrage d'une cathédrale et ses profondes fondations".

Ga linea recta naar den Hemel! Om als eenzame „een weinig" te kunnen stijgen, daarvoor is het bouwen van een kathedraal noodig en zijn diepe fundamenten!

Ongelukkig hij, die tusschen deze beide wegen aarzelt (en dat is toch bijkans elk scheppend artiest); die den weg der eenzamen niet prijs kan geven, die gaat van glorie tot glorie, van voldoening tot voldoening, voor dien van liefde, die, in gansch andere

richting en op wel gansch andere wijze linea recta ten

hemel voert!

Toen Mieneke was opgestaan, hebben „we" hem de borst gegeven. Ik controleer bij die gelegenheden den tijd; dat de gulzigaard vooral niet langer dan vijf minuten drinkt. Trouwens, hij drinkt met zulke groote teugen, dat zijn mondje er moe van wordt

en na een minuut of vijf vanzelf loslaat! Maandag krijgen we

een weegschaal....

Aan tafel besloten we, dat ik straks een broodje zou halen.

Tante Jo haastte zich te vragen: „of ik het niet gek vond Ze

pakken het netjes voor je in" Toen hebben we wel even

gelachen Nee, gek vond ik dat niet, zélf een broodje te halen

(ze moest eens weten, dat ik mijn „lunch" uit den bakkerswinkel

bij voorkeur „onderweg" gebruik!) Maar het comfort van

dit jeugd-milieu wendt wel weer.... héél gauw!

Ik bracht een Mazdaznan-broodje mee (Mien is deze Mazdaznan-richting, waarover ik het nog wel eens hebben zal, met hart en ziel toegedaan), en spaarde daarbij mijn „trammetje" uit, dat nu dienst doet als fooi bij het kopje koffie, benoodigd voor het schrijven van dit getrouw journaal.

Toen ik wegging was Hansje bleek en slaperig. We maakten ons er wel wat ongerust over Zooals je je er evenzéér ongerust over maakt als hij rood is en buitengewoon druk!

God geve, dat het een gezonde jongen blijft!

17 Januari. (Zondag). — Voor de zekerheid gisteravond nog eventjes langs de tijdelijke woning van Mien en Hansje geloopen — tegen den tijd, dat hij weer gevoed moest worden. Bovendien was ik bang, dat Mien zich, moe als ze was. verslapen zou.

Ik floot en even later knipte haar licht aan en verscheen haar

Sluiten