Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

Het is wel tammer, dat deze maatschappij geregeerd wordt door menschen, die werken.... voor geld, waardoor de werkers „öm het werk" (die, om te werken.... geld noodig hebben) wel wat al te zeer in de verdrukking raken.

„Per aspera ad astra".... Dat zijn mooie spreuken, maar we zijn toch langzamerhand aan eene andere periode toe.

God geve, mijn jongen, dat, zóó je iets te „zeggen" hebt, je het zult kunnen formuleeren zónder deze durende, afmattende vernederingen. Je vader heeft het (voor het oogenblik) éénige middel daartoe: een kapitaal van een „ton", aan roekelooze „idealen" versmeten....

Nu zijn, al schrijvende, die eet- en warmte-visioenen ook al weer verdwenen....

Later. — Zooeven nog eens weer ons Gerechtshof gepasseerd, waar nog steeds op grond van het Corpus Juris Justiniani of iets dergelijks.. .. „recht" wordt gedaan.

Een advocaat, met het glundere gezicht van een „gladde jongen" kwam er uit en wipte in zijn auto (bij een „dame", die, ik laster niet, abdis in een huis van ontucht had kunnen zijn).... De portier keek ze na, en ik voelde zijn zeer „maatschappelijke" gedachten: „Die maakt goeie zaakjes tegenwoordig...."

Wat beteekent dan ook anders, voor dit soort menschen, de sfeer in onze rechtzalen: „Gedaagden knoeien en advocaten knoeien. De eersten moeten we bewaken, de laatsten moeten we groeten.... Wat is dus „recht"? Recht is (behalve veel onbegrijpelijk Latijn).... macht, en.... geluk...."

Later. — .... Op de volgende advertentie geschreven:

„Te Amsterdam gevestigde instelling zoekt zelfstandige en energieke heeren uit goede kringen, voldoende representatief en met organisatie- en acquisitietalent om moeilijke besprekingen met de leiders van eerste firma's op gebied van handel en industrie op overtuigende wijze te voeren.

Positie biedt kans op succesvolle toekomst. Eigenhandig geschreven sollicitaties, vermeldende levensloop, enz. onder insluiting van portret...."

Dat beduidt dus: dat je moet kunnen smoezen en iets „aansmeren". ... Alles is me echter liever, dan nóg eens weer die „journalistiek", die een glimlachende verkrachting beteekent van dat, wat je het liefst en.... heiligst is....

Sluiten