Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

„verantwoord" ben tegenover jou en je moeder. Nog liever ging ik stiekum eb incognito de opvoering bijwonen.... Dilettanten halen soms zulke wonderlijk-zuivere dingen uit je werk....

Ik weet het nog niet. Maar deze gebeurtenis was wel een groote verrassing....

25 Januari. — En vandaag is onze Hanneman drie weken oud!

Ik schrijf deze regels in „Oporto" op het Damrak, terwijl het Paleis-carillon zijn frissche, oud-vaderlandsche liedjes door de onstuimige lucht laat dansen....: „Waar de blanke top der duinen", en ,,'t Is plicht, dat iedere jongen...."

Vooral dit laatste liedje brengt mij m'n eigen jeugd weer in herinnering (de periode vóór de „tragedie" begon).... toen ik nog als een echt moeders-kindje mee ging thee drinken in de stad en boodschappen doen, en mijn moeder aan ieder, die het maar Wilde hooren, vertelde, wat ze alzoo in m'n zakken had gevonden: tabak en stuiters en een eind touw.... „een echte Hollandsche jongen!"....

Er is sedert dien véél veranderd, in ons eigen leven en daarbuiten, en er zal nog méér veranderen, steeds opnieuw....

Of Hansje nog eens ons kamertje met het rookende haardje, de petroleumkachel, het lekkende dak en de onder-buurvrouw met ons zal deelen? .... Ik weet het niet.... Ik weet letterlijk niets! Misschien wordt hij nog eens een ministers-zoon, of zal zijn vader gedwongen zijn van gebrek te sterven....

Zoodat wij in waarheid met den grooten Rabbi van Kosnitz kunnen zeggen:

„Wij staan voor U, God, als „Botenknaben", en wachten.... waarheen Gij ons zendt....".

Sluiten