Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

acht, en hoe de waarde van zijn evangelie hier niet alleen wordt verstikt onder de zwaarte van zijn praktische wandaad, doch niet tot uiting vermag te komen en „in den knop verdort".

De natuur geeft ons tenslotte het voorbeeld: geen bloem kan bloeien zonder dat de noodzakelijke aandacht is besteed aan de donkere aarde waarin zij wortelt, en die haar moet voeden. Opdat zij straks diezelfde aarde zal versieren.

En dengenen, die, in den roes van hun persoonlijke hoogheid en hun eerzuchtig streven deze hoogheid voor alles erkenning te doen vinden, de wereld en het „burgerlijke" leven plegen te ontkennen en verachten, moge het voorbeeld van den Heiland voor oogen staan, die vóór alles de Wet eerbiedigde, als eenige basis waarop een nieuwe en hoogere wettelijkheid kan worden gebouwd.

Eerbied voor het dagelijksch leven schijnt het devies van onzen tijd, die een teveel aan theorie en schriftuur en een belangrijk te weinig aan liefde bezit.

Sluiten