Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145

tot alles? Het was ongetwijfeld de groote verdienste van Freud en de zijnen, dat zij ons den moed gaven den aard van onze persoonlijke belemmeringen, van onze „onderbewuste" handicaps te peilen. Maar wat de ziel behoeft, in haar Godsverlangen, in haar onsterfelijke behoefte aan hegemonie, is méér dan dat, is méér dan de k e n n i s van wat haar tegenhoudt! Wat zij behoeft, bij haar herhaalde pogingen om „op de wateren te wandelen", is de toegestoken hand van den Heiland op het oogenblik, dat haar erfelijkheidslast haar in de diepte trekt. Het is de Goddelijke genade, de „inleiding" van den „dokter", die méér is dan medicus alléén.

En het is daarom, dat het mij zoo verheugt, dat bij één onzer vrienden het idee is gerijpt, een psychiatrische kliniek te openen, waar de patiënt in zijn dokter, naast den Freudiaan, die zijn „verdrongen complexen" aandurft, tegelijk zijn zieleherder vindt.

Sluiten