Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOCTURNE

Fantasmagorie in twee deelen.

EERSTE DEEL.

/¥ inks de mond van een nauw stads-straatje, met de drukke | 8^ gevel van een „American-bar" en de sobere facade Van \ een „Club". De „Club" ligt links-voorgrond op een hoek. Het midden-tooneel is een soort „pleintje" met op den achter* grond de geschetste gevel vu een huur-kazerne. Rechts voorgrond de doorsnee van een huisje, waarvan een slaapkamer aldus „open" ligt. De buitendeur geeft onmiddellijk toegang tot dit vertrek, waarin /ich, behalve een lits-jumeaux en verdere nood" zakelijke attributen, een kamerscherm bevindt, dat het bed gedeeltelijk verbergt, en een wiegje met toebehooren).

(De Man en de Vrouw komen op uit het straatje. De Man is vergezeld van zijn onafscheidelijk Dubbel, de Vrouw wordt van verre gevolgd door den Duivel: de traditioneele Mephisto of wel een soort fantoom met „duivelsche" attributen.

Man, Vrouw en Dubbel blijven voor de huisdeur aarzelend staan. De Man heeft zijn arm om haar middel en begint afscheid te nemen.)

De Man: Ga je nu lekker slapen, schat, en voor den kleinen jongen zorgen? ...

De Vrouw: Ja... En jij?

M.: Ik ga nog wat werken... Werken en kranten lezen in de „Club"... Misschien werk ik wel dóór vannacht en blijf ik daar slapen. Dan hoef ik je niet te storen...

V.: Zul je niet te veel rooken?,... Zul je niet te veel drinken?

M.: (bruusk en met nadruk) Je hebt toch geen zin om nog naar de American-bar te gaan (hij wijst in die richting), is het wel? ...

V.: Och nee... het is nu immers tóch te laat... M.: Zou je anders wèl zin hebben gehad om naar die rotkroeg te gaan... als het vroeger was geweest?

Sluiten